Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Doučovací kurzy

Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 podporujeme naše žáky doučovacími kurzy, aby lépe zvládli učivo z pandemického období. Dvacet jedna doučovacích kurzů se realizuje v rámci Národního plánu obnovy a je financováno z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Doučování v matematice, cizích jazycích a v prakticky zaměřených odborných předmětech chce pomoci žákům doplnit a procvičit dovednosti, které si neměli možnost během distančního vzdělávání a v následném období karantén a izolací řádně osvojit a které jsou předpokladem pro úspěšné prokázání potřebných všeobecně vzdělávacích a profesně odborných kompetencí.

Doučovací kurzy v rámci Národního plánu obnovy financované z fondu Evropské unie – Next Generation EU