Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Doučovací kurzy

Ve druhém pololetí školního roku 2022/2023 pokračuje podpora doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. V období leden až srpen 2023 se uskuteční celkem šestnáct kurzů, jejichž doučování je financováno z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Kurzy v matematice, účetnictví, v češtině, v cizích jazycích a v prakticky zaměřených odborných předmětech pomohou žákům doplnit a procvičit dovednosti, které si neměli možnost v uplynulém pandemickém období řádně osvojit a které jsou předpokladem pro jejich úspěšnost v běžném školním vzdělávání a pro co nejlepší zvládnutí maturitní zkoušky.

Doučovací kurzy v rámci Národního plánu obnovy financované z fondu Evropské unie – Next Generation EU


Doučovací kurzy

Ve školním roce 2022/2023 pokračuje podpora doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. V období září až prosinec 2022 se uskuteční celkem sedm kurzů, jejichž doučování je financováno z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Kurzy v matematice, účetnictví a v prakticky zaměřených odborných předmětech pomohou žákům doplnit a procvičit dovednosti, které si neměli možnost v uplynulém pandemickém období řádně osvojit a které jsou předpokladem pro jejich úspěšnost v běžném školním vzdělávání.


Prevence digitální propasti

V roce 2022 byly pro školu pořízeny mobilní digitální technologie na základě Rozhodnutí MŠMT č. 2393/2022-3.

Zakoupeno bylo pět notebooků Lenovo ThinkPad E15, které budou v nutných případech dle potřeby zapůjčovány znevýhodněným žákům.

Notebooky byly pořízeny v rámci Národního plánu obnovy a financovány z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Prevence digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy financovaná z fondu Evropské unie – Next Generation EU


Doučovací kurzy

Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 podporujeme naše žáky doučovacími kurzy, aby lépe zvládli učivo z pandemického období. Dvacet jedna doučovacích kurzů se realizuje v rámci Národního plánu obnovy a je financováno z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Doučování v matematice, cizích jazycích a v prakticky zaměřených odborných předmětech chce pomoci žákům doplnit a procvičit dovednosti, které si neměli možnost během distančního vzdělávání a v následném období karantén a izolací řádně osvojit a které jsou předpokladem pro úspěšné prokázání potřebných všeobecně vzdělávacích a profesně odborných kompetencí.

Doučovací kurzy v rámci Národního plánu obnovy financované z fondu Evropské unie – Next Generation EU