Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Informační odpoledne s nově přijatými žáky a jejich rodiči

Vážení žáci, vážení rodiče,

zveme Vás na informační odpoledne s nově přijatými žáky a jejich rodiči, které proběhne v budově Hotelové školy v Poděbradech (vchod z  Náměstí 5. května recepcí hotelu JUNIOR) v úterý 14. června 2022.

Pro první ročník školního roku 2022/2023 bylo přijato celkem 124 žáků. Z prostorových důvodů je třeba uskutečnit informační schůzku rodičů s paní ředitelkou v posluchárně ve dvou skupinách. Respektujte, prosím, časové údaje u skupin podle příjmení žáka.

Objednávání oděvů a karty ISIC můžete provádět průběžně během celého odpoledne, oděvy BRUDRA již od 11:00 hodin.


Program informačního odpoledne

SCHŮZKA S PŘIJATÝMI, ÚTERÝ 14. 6. 2022

OVĚŘOVACÍ TESTY Z ANGLIČTINY

  • 14:30 – 15:00 (pro všechny žáky)

Na konci 9. ročníku by měli žáci prokázat svoje jazykové dovednosti na úrovni A2 podle mezinárodně platné evropské klasifikace. Na tuto úroveň navazuje výuka angličtiny v prvním ročníku naší školy. Svoje jazykové dovednosti mohou žáci vyzkoušet a nacvičovat např. na portálu www.grammar.cz – level A2.

K výsledkům testů z AJ bude přihlédnuto při zařazení žáků do tříd a jazykových skupin pro němčinu, španělštinu a francouzštinu. Žáci uvedou svůj zájem o studium druhého cizího jazyka, škola si však vyhrazuje právo definitivního rozdělení do jazykových skupin (se zohledněním výsledků přijímacích zkoušek, hodnocení ze základní školy a testu AJ).

Děkujeme Vám, že budete respektovat Vaše zařazení do určené třídy prvního ročníku, při němž bude třeba zohlednit několik různých faktorů. Žádosti o přeřazení do jiné třídy jsou proto bezpředmětné.

Testy z angličtiny


INFORMACE PRO RODIČE – posluchárna

  • 14:30 – 15:15: rodiče žáků s příjmením na A – M,
  • 15:30 – 16:15: rodiče žáků s příjmením na N – Ž.

Během informační schůzky potřebujeme od rodičů vyplnění a podepsání několika formulářů a objednávek. Rodiče obdrží důležité informace:

Informace pro rodiče


ZKOUŠENÍ ODĚVŮ – FIRMA BRUDRA – učebny č. 109, č. 108, č. 107 od 11:00 hodin

  • Od 11:00 bude se zástupci firmy průběžně probíhat zkoušení oděvů a provádění objednávky podle vyzkoušených velikostí.
  • Ze zkušeností z minulých let je dobré objednávané oděvy řádně vyzkoušet – počítejte, prosím, že to bude spojeno s nějakou dobou čekání a samotného zkoušení. Děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost.

Profesní oblečení


UČEBNICE

  • Podle nyní aktualizovaného seznamu učebnic na školním webu hotelovkapodebrady.cz/ucebnice nabízí nymburské knihkupectví www.knihanymburk.cz možnost zakoupení učebnic používaných v prvním ročníku.
  • Učebnice jazyků si budou žáci pořizovat až v září podle aktuálního zařazení do jazykových skupin, prostřednictvím svých vyučujících.
  • Učebnice pro předmět TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ je elektronická, žáci si kupují licenci výukového programu.
  • Pro předmět PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE si žáci kupují licenci k  výukovému programu až v září, prostřednictvím svých vyučujících.

Učebnice


OBJEDNÁVKA ISIC PRŮKAZŮ

Na základě vyplněného formuláře a odevzdané fotografie (formát OP) pro Vás objednáme ISIC PRŮKAZ, který se ve škole používá jako elektronická karta pro přístup do budovy, pro objednávání stravy a pro kopírování a tisk na školním přístroji. ISIC je mezinárodní slevový průkaz pro mládež, podrobné informace o poskytovaných slevách naleznete na www.isic.cz.

Karty Isic