Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

19. 03. 2021

Na základě Opatření MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3 rozhodla ředitelka školy o změně termínů a některých dalších podmínek pro konání maturitní zkoušky ročníku 2017-2021:

Období školního vyučování ve IV. ročníku probíhá do pátku 14. 5. 2021. Ve dvou posledních týdnech 3. 5. – 14. 5. budou maturantům poskytovány intenzivní opakovací přípravné hodiny v maturitních předmětech.

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky se žákům poskytuje v týdnu 17. 5. – 21. 5. 2021.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky proběhnou ve stanovených termínech s prodloužením času na vypracování:

  • pondělí 24. 5. 2021 DT-MA 8:00 – 10:35, DT-AJ 13:30 – 15:50;
  • úterý 25. 5. 2021 DT-ČJL 8:00 – 9:45;
  • mimořádné termíny pro případ onemocnění nebo nařízené karantény: 7. 7. a 8. 7. 2021;

Ústní profilové maturitní zkoušky proběhnou v termínech a komisích stanovených ředitelkou školy:

  • čtvrtek 3. 6. 2021: obhajoby maturitní práce 4.A, 4.D;
  • pátek 4. 6. 2021: obhajoby maturitní práce 4.B, 4.C;
  • 7. 6. – 11. 6. 2021: ústní profilové zkoušky 4.A, 4.D;
  • 14. 6. – 18. 6. 2021: ústní profilové zkoušky 4.B, 4.C;

Přihláška k nepovinné maturitní zkoušce se podává písemnou formou ředitelce školy nejpozději 30. 4. 2021.

Maturitní vysvědčení bude předáno ve středu 23. 6. 2021. Slavnostní předání v posluchárně se uskuteční v 9:00 pro třídu 4.A, v 10:00 pro třídu 4.B, v 11:00 pro třídu 4.C a ve 12:00 pro třídu 4.D.

Přihlášku k opravné maturitní zkoušce na podzim 2021 musí žák odevzdat nejpozději 23. 7. 2021 ředitelce školy.

Další podrobné informace k organizaci a průběhu maturitní zkoušky platné pro rok 2021 budou maturujícím třídám průběžně sdělovány prostřednictvím třídních učitelů a jednotlivých vyučujících.

V Poděbradech 19. března 2021
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka

Obecné schéma maturitní zkoušky
Obecné schéma maturitní zkoušky

Maturitní zkouška, maturitní předměty český jazyk a literaura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, odborné předměty.

Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura

Seznam doporučených literárních děl k ústní profilové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2020/2021

Cizí jazyky
Cizí jazyky

Ústní maturitní zkouška z cizího jazyka.

Matematika
Matematika

Tématické okruhy k profilové části maturitní zkoušky z matematiky.

Tematické okruhy TOČ - hotelnictví
Tematické okruhy TOČ - hotelnictví

Teoretická odborná část - hotelnictví.

Tematické okruhy TOČ - cestovní ruch
Tematické okruhy TOČ - cestovní ruch

Teoretická odborná část - cestovní ruch.

Pokyny POČ - hotelnictví
Pokyny POČ - hotelnictví

Praktická odborná část - pokyny k maturitní práci - hotelnictví.

Témata POČ - hotelnictví
Témata POČ - hotelnictví

Témata maturitní práce - hotelnictví.

Pokyny POČ - cestovní ruch
Pokyny POČ - cestovní ruch

Praktická odborná část - pokyny k maturitní práci - cestovní ruch.

Témata POČ - cestovní ruch
Témata POČ - cestovní ruch

Témata maturitní práce - cestovní ruch.

EUROPASS - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce
EUROPASS - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce

Od roku 2006 získají žáci spolu s maturitním vysvědčením tzv. Europass – dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce.