Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

MATURITNÍ ZKOUŠKA počínaje MZ_jaro2023

V souladu s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, podle prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání  v platném znění a dále v  souladu se školním vzdělávacím programem S HOSTEM: Hotelnictví s Turismem a Event managementem, zpracovaným podle rámcového vzdělávacího programu 65 – 42 – M/01 Hotelnictví je konána maturitní zkouška takto:

1. Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky formou didaktického testu

a) český jazyk a literatura – didaktický test

b) cizí jazyk – didaktický test NEBO matematika – didaktický test

Max. 2 nepovinné zkoušky
– podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: https://maturita.cermat.cz/

2. Profilová část maturitní zkoušky – 5 povinných zkoušek

a) český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška

b) cizí jazyk* – první, zvolený pro didaktický test společné části MZ – písemná práce a ústní zkouška

c) cizí jazyk* – druhý (nezvolený pro SČ MZ) – písemná práce a ústní zkouška NEBO matematika – písemná práce a ústní zkouška
(*jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit doložením jazykového certifikátu z úspěšně vykonané standardizované zkoušky)

d) teoretická odborná část – ústní zkouška zahrnující předměty vzdělávací oblasti:

maturitní zkouška 2023

e) praktická odborná část – vypracování a obhajoba maturitní práce

Max. 2 nepovinné zkoušky
Nepovinná maturitní zkouška profilové části může být vykonána z předmětů: matematika nebo cizí jazyk.

Podrobné informace: maturita.cermat.cz

Komplexní absolventská práce s obhajobou
Komplexní absolventská práce s obhajobou

Komplexní absolventská práce s obhajobou zahrnuje všechny povinné profilové maturitní zkoušky kromě ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. V rámci zpracování absolventské práce a její obhajoby maturant aplikuje znalosti ze všech profilujících maturitních předmětů.

Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura

Seznam doporučených literárních děl k ústní profilové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Cizí jazyky
Cizí jazyky

Ústní maturitní zkouška z cizího jazyka.

Matematika
Matematika

Tématické okruhy k profilové části maturitní zkoušky z matematiky.

TOČ – Teoretická odborná část
TOČ – Teoretická odborná část

Teoretická odborná část zahrnuje předměty základy ekonomiky, makroekonomie, finanční řízení, účetnictví, podnikání v hotelnictví a gastronomii, právo v podnikání, marketing a management a cestovní ruch.

POČ – Praktická odborná část
POČ – Praktická odborná část

Praktická odborná část zahrnuje vypracování písemné maturitní práce a její obhajobu před zkušební maturitní komisí.

EUROPASS - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce
EUROPASS - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce

Dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz.