Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011

ÚSPĚŠNOST

Srovnání školy dle předmětů a procentního skóre v rámci republiky (podle oborů)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ

 procentní skóre
ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM
73,2
ČESKÁ REPUBLIKA
DLE SKUPIN OBORŮ

gymnázia (GYM)
81,7
lycea (LYC)
75,2
SOŠ - technické 1 (S-T1)
72,0
SOŠ - technické 2 (S-T2)
69,2
SOŠ - ekonomické (S-EK)
72,3
SOŠ - hotelové a podnik. (S-HP)
70,2
SOŠ - humanitní (S-HU)
69,7
SOŠ - zemědělské a eko (S-ZE)
69,1
SOŠ - zdravotnické (S-ZD)
67,8
SOŠ - umělecké + konz (S-UM)
71,5
SOU - technické (U-TE)
67,2
SOU - ostatní (U-OS)
65,3
NÁSTAVBOVÉ - technické (N-TE)
67,3
NÁSTAVBOVÉ - ostatní (N-OS)
66,9
NAŠE ŠKOLA CELKEM
77,5