Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Vedení školy

Mgr. Eva Keclíková - zástupkyně ředitelky pro praktické vzdělávání a provoz hotelu

Mgr. Jan Kupr - zástupce ředitelky školy pro pedagogickou činnost

Mgr. Karel Novák - vedoucí vychovatel

Ing. Jitka Nováková - vedoucí ekonomického oddělení

PhDr. Jana Podoláková - ředitelka školy

Učitelé

Mgr. Ivo Bártl - učitel

Ing. Jana Chárová - učitelka

Ing. Daniela Drobná - učitelka

Mgr. Jana Eichlerová - učitelka

Ing. Petr Eliška - učitel

Mgr. Marek Feller - učitel

Mgr. Jaroslav Formánek - učitel

Mgr. Alena Formanová - učitelka

Mgr. Pavlína Frančíková - učitelka

Bc. Kateřina Habersbergerová - učitelka

Mgr. Jana Jeřábková - učitelka

Bc. David Ježek - učitel

Mgr. Adriana Kališová - školní metodička prevence

Ing. Eva Karásková - učitelka

Ing. Jana Kočí - učitelka

Ing. Eva Krátká - učitelka

Mgr. Lenka Křivská - učitelka

Ing. Veronika Kukačková - učitelka

Mgr. Věra Kuklíková - učitelka

Bc. Zdeněk Lebeda - učitel

Bc. Marie Marešová, DiS. - učitelka

Mgr. Renata Menšíková - učitelka

Mgr. Klára Neumannová - Není Ti dobře a potřebuješ pomoc?

Mgr. Martina Nováková - učitelka

Mgr. Monika Omáčková - učitelka

Mgr. Valerie Papežová - učitelka

Dipl.-Germ. Lenka Procházková - učitelka

Mgr. Klára Roubíčková - učitelka

Bc. Pavlína Roubíčková - učitelka

Mgr. Jitka Šanderová - učitelka

Bc. Miroslava Seifertová - učitelka

Ing. Ivana Širbićová - učitelka

Mgr. Michal Škvor, DiS. - učitel

Mgr. Olga Součková - učitelka

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D. - učitelka

Mgr. Ivana Středová - učitelka

Mgr. Lenka Svobodová - učitelka

Mgr. Daniela Valentová - učitelka

Mgr. Pavlína Váňová - učitelka

Ing. Naděžda Voborová - učitelka

PhDr. Marcela Wagenknechtová - výchovná poradkyně

Mgr. Jana Zemanová - učitelka

Vychovatelé

Bc. Jan Brychta - vychovatel

Zuzana Čechová - vychovatelka

Helena Dohnalová - vychovatelka

Věra Helekalová - vychovatelka

Michaela Končelová - vychovatelka

Dana Vrbenská - vychovatelka

Provozní zaměstnanci

Iva Černá - vedoucí školní jídelny

Milan Funda - správce budovy

PhDr. Marta Kreuzová - tajemnice

Hana Kubíková - sekretářka